0
0 Comments

Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal. Jelaskan tentang pernyataan tersebut, berikan contohnya? Bagaimanakah pula pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya?

Question is closed for new answers.
Frans Eka Selected answer as best 29/05/2024
Add a Comment