0
0 Comments

Misalkan Pak Ahmad seorang guru matapelajaran ekonomi SMA/SMK. Pak Ahmad merancang pembelajaran dengan model pembelajaran tematik, padahal pembelajaran tematik biasanya bisa kita temui di Sekolah Dasar.

Masalah!

Menurut pandangan saudara apakah keputusan pak Ahmad tepat dengan model pembelajaran tematik? Jelaskan pendapat Anda!

Question is closed for new answers.
Frans Eka Selected answer as best 26/05/2024
Add a Comment