0
0 Comments

Jika anda sebagai seorang guru di dalam sebuah kelas dan menjadi nahkoda bagi kapal yang berisi penumpangnya adalah murid anda. Anda harus mengajarkan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Rancanglah dan berilah contoh terkait metode pembelajaran IPS SD dengan berlandaskan pendekatan kognitif digunakan untuk mengajarkan materi pendidikan IPS di SD kepada peserta didik anda sesuai dengan pengalaman anda sebagai seorang guru profesional!

Question is closed for new answers.
Frans Eka Selected answer as best 31/05/2024
Add a Comment