0
0 Comments

Buatlah makalah atau paper yang membahas mengenai multikulturalisme dalam era globalisasi. Masing-masing berikan perbandingan antara konsep multikulturalisme dengan kesetaraan dan disertai dengan contoh yang berkaitan dengan sosiologi dan budaya di Indonesia.

Question is closed for new answers.
Frans Eka Selected answer as best 14/05/2024
Add a Comment