Scroll untuk baca artikel
Rupa

Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Tentang Akhlak

×

Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Tentang Akhlak

Sebarkan artikel ini
Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Tentang Akhlak

Akhlak atau etika merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi umat muslim. Akhlak yang baik mencerminkan kemuliaan jiwa dan kesempurnaan iman seseorang. Oleh karena itu, sangat penting untuk membina dan membentuk akhlak mulia sejak dini.

Salah satu cara yang efektif untuk membina akhlak adalah melalui pidato atau ceramah yang menyentuh hati pendengarnya. Pidato dengan menggunakan bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Sunda, dirasa lebih dekat dan dimengerti oleh masyarakat Sunda.

Berikut adalah contoh pidato bahasa Sunda singkat tentang akhlak:

Contoh Pidato Bahasa Sunda

Pengertian Akhlak

Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tingkah laku, watak, atau tabiat. Secara istilah, akhlak berarti ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, benar dan salah, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dan alam sekitarnya.

Macam-macam Akhlak

Secara garis besar, akhlak terbagi menjadi 2, yaitu:

 1. Akhlak Mahmudah (Akhlak Mulia) Contoh: jujur, amanah, sopan santun, ramah, hemat, rajin beribadah, dll.
 2. Akhlak Mazmumah (Akhlak Tercela) Contoh: dusta, khianat, sombong, malas, boros, maksiat, dll.

Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Akhlak

Berikut ini contoh pidato bahasa Sunda singkat tentang akhlak:

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapa ibu nu dipikahormat,

Akhlak mangrupikeun hal anu penting pisan dina kahirupan. Ku kituna, urang kudu bisa milih akhlak anu hade jeung akhlak anu teu hade.

Aya dua jenis akhlak, nyaéta akhlak mahmudah jeung akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah nyaéta akhlak anu hade sapertos jujur, sopan, beunghar, rajin nyambah, jeung sajabana. Sedengkeun akhlak mazmumah nyaéta akhlak anu teu hade sapertos bohong, sombong, malas, jeung sajabana.

Baca Juga!  Majalah Al-Manar: Corong Pemikiran Islam Modern

Pikeun ngadegkeun akhlak anu hade, aya sababaraha carana:

 • Maca kitab suci Al-Qur’an jeung ngadoskeun tuntunanna
 • Rukun jeung ti nu leuwih tua pikeun diajar
 • Milih kanca anu boga akhlak hade
 • Ngalakukeun ibadah kalawan istiqomah

Mugia anu kacarios tiasa jadi bahan renungan urang sadaya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Itu adalah contoh pidato bahasa Sunda singkat tentang akhlak. Pidato tersebut berisi penjelasan tentang pengertian akhlak, jenis-jenis akhlak, serta cara menjaga dan membina akhlak baik dalam kehidupan sehari-hari.

Akhlak dalam Perspektif Al-Quran

Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat dan tuntunan tentang akhlak mulia yang wajib dimiliki setiap muslim. Beberapa contoh akhlak mulia dalam Al-Quran:

 1. Jujur Jujur Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa berlaku jujur dalam QS. Al-Ahzab: 70-71 dan QS. At-Taubah: 119
 2. Amanah Amanah Allah mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan amanahnya, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa: 58 dan QS. Al-Anfaal: 27
 3. Sabar Sabar Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk bersabar dalam menjalani kehidupan ini sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ali Imran: 200 dan QS. Al-Maarij: 5

Tuntunan Akhlak dalam Hadis

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad)

Beberapa hadis yang menjelaskan tuntunan akhlak mulia:

 1. Berbakti kepada orang tua “Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua.” (HR. At-Tirmidzi)
 2. Menyambung tali silaturahmi “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.” (HR. Bukhari Muslim)
 3. Memelihara lingkungan “Siapa yang membunuh burung pipit secara melawan hukum, burung itu akan mengadukan halnya kepada Allah.” (HR. An-Nasa’i)

Cara Menerapkan Akhlak Mulia

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari:

 1. Membaca Al-Quran & hadis secara rutin
 2. Bergaul dengan orang-orang shaleh
 3. Melakukan introspeksi diri
 4. Membiasakan perilaku terpuji
 5. Beristighfar & berdoa memohon pertolongan Allah

Penutup

Demikianlah contoh pidato bahasa Sunda singkat tentang akhlak beserta penjelasannya. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk menjadi hamba yang berakhlak mulia. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *